Follow this blog
Administration Create my blog
é

Ortalama Eritrosit Hacmi/Çapı (MCV) ve Ortalama Eritrosit Hemoglobini(MCH) ve MCHC

November 1 2010 , Written by emrahbq Published on #﹂>Tanı Testleri

MCV

Oksijen taşıyan hücrelerin ortalama büyüklüğüdür. Normalde erişkin erkeklerde; 80-94 FL, erişkin kadınlarda ise; 81-99 FL olarak bulunur. MCV düşükse eritrositler daha ufaktır, yüksekse daha genişlemişlerdir. Örneğin demir eksikliği anemisinde eritrositler küçülür dolayısıyla, MCV değeri düşük çıkar. B12 vitamini eksikliği anemisinde ise eritrositler büyümüştür, MCV yüksektir.

  
      Ortalama eritrosit hacmini yükselten durumlar;

v  Megaloblastik anemi

v  Makrositik anemi

v  Amfizem ve kronik bronşit

v  Hipotiroidizm

v  Karaciğer hastalıkları

v  Ağır alkolizm

            Ortalama eritrosit hacmini azaltan durumlar;

v  Demir eksikliği anemisi

v  İdiopatik hipokrom anemi

v  Kronik kanama anemileri

v  Gebelik anemisi

(1)

 

Oksijen taşıyan hücrelerin(eritrosit veya alyuvar) ortalama büyüklüğüdür. MCV düşükse eritrositler daha ufaktır, yüksekse daha genişlemişlerdir.Demir eksikliği anemisinde eritrositler küçülür dolayısıyla mcv değeri düşük çıkar. B12 vitamini eksikliği anemisinde ise eritrositler büyümüştür, MCV yüksektir.(2)

 

Tam kan sayımında önemli olan bir bulgudur.Özellikle gebelik döneminde annenin kırmızı kan hücrelerinin şekli hakkında genel ve uyarıcı bilgi verir. MCV kırmızı kan hücrelerinin çapı anlamına gelir. Talasemi gibi önemli genetik bağlayıcılığı olan hastalıkların teşhisinde tam kan sayımı içerisinde bakılabilen oldukça pratik ancak genel durum hakkında uyarıcı bilgi veren bir tetkiktir. Talasemi(Akdeniz Anemisi) hastalarında MCV oranı düşük çıkar.(3)

 

 

MCH

MCH ise eritrositlerdeki hemoglobin miktarını gösterir.(2)

Bir eritrosite düşen hemoglobinin ortalama ağırlığını gösterir. Normalde erişkinlerde 26-34 pg olarak bulunur. Genelde  MCH, MCV’ye paralel sonuç verir. MCV azaldığında eritrositin içerdiği HGB'de azalmıştır. MCV arttığında MCH'de artar.

               Ortalama eritrosit hemoglobinini yükselten durumlar;
v  Pernisiyöz anemi ve makrositer gebelik anemisi gibi megalositer anemi
v  Folik asit antagonistleri ile tedavi durumları
v  Protein eksikliği anemisi
v  Sferositoz durumları

               Ortalama eritrosit hemoglobinini azaltan durumlar;
v  Primer demir eksikliği anemisi
v  Kanama anemileri
v  İdiopatik hipokrom anemi
v  Gebelik anemisi
(1)

 

 

MCHC

MCHC ise eritrosit hemoglobin konsantrasyonunun yüzde olarak ifadesidir.(2)

 

Eritrositlerin oluşturduğu belirli bir HCT (hematokrit) hacmi içindeki HGB (hemoglobin) miktarını gösterir.  Normalde erişkin bir insanda; 31-37 g/dL  MCHC bulunur.      

         Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonunun yükseldiği durumlar;
v  Şiddetli ishal, durdurulamayan kusmalar gibi uzun süren dehidratasyon halleri
v  Şiddetli lipemi durumları
v  Sferositoz halleri

         Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonunun azaldığı durumlar;
v  Demir eksikliği anemileri
v  Kanama anemileri
v  Kronik hastalıklara bağlı anemiler
v  Gebelik hidremisi
v  Su zehirlenmesi (1)

 

Kaynak:

           (1) http://hemogram01.blogcu.com/mcv-ortalama-eritrosit-alyuvar-hacmi/8831624

           (2) http://tahlil.com/hemogram-kan-tahlilindeki-kisaltmalarin-anlamlari

           (3) http://www.hekimce.com/index.php?kiid=2769

 


 


Share this post

Comment on this post